ورود به سايت (9821) 41378
 دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب کارابان
   
   

دستگاههای حضور و غياب بيولوژيكی چگونه كار می كنند ؟

مقالات حضور و غیاب

شناسايی بيولوژيكی، فرآيند تشخيص افراد بر اساس مشخصه‏ های فيزيولوژيكی يا رفتاری آنها می باشد. روشهای شناسايی بيولوژيكی كه در حال حاضر وجود دارند عبارتند از : اثر انگشت، شكل دست، دست خط، چهره، عنبيه، شبكيه و صدا

در گذشته روشهای شناسايی بيولوژيكی در مكانهايی كه نياز به امنيت بسيار بالا بود مورد استفاده قرار می گرفت در صورتيكه امروزه اين روشها در سراسر جهان در اكثر كاربردهايی كه نياز به شناسايی وجود دارد، در حال استفاده است.

يك سيستم شناسايی كه مبتنی بر روشهای تشخيص بيولوژيكی كار می كند می تواند :

  • از استفاده يا دسترسی غير مجاز جلوگيری مي نمايد
  • براي فرآيند تشخيص، سطح بالاتری از امنيت را ارائه خواهد كرد
  • نياز به حمل كارت های شناسايی يا به خاطر سپردن كلمات عبور را از بين خواهد برد
  • اعتماد متقابل در فرآيندهايی كه مبتنی بر شناسايی افراد مي باشد را بالا خواهد برد

 آيا روشهاي بيولوژيكی می تواند در جهان واقعی مورد استفاده قرار گيرد ؟

روشهای بيولوژيكی تحت شرايط مختلف در دنيای واقعی و درخواستهای موجود تست و استفاده شده است. صحت عملكرد فناوری تشخيص بيولوژيكی به اثبات رسيده و در حفظ مواردی كه برای امنيت ملی حياتی هستند كاملا تاثير گذار بوده است. روشهای بيولوژيكی برای محافظت از شبكه های سازمان، حفظ يكپارچگی سيستم های داده ای و دسترسی مجاز و كنترل شده به شبكه های سازمان و اطلاعات محرمانه مورد استفاده قرار گرفته است. 

اين نتايج بدست آمده از دنياي واقعی نشان مي دهد كه محصولات مبتنی بر راه حل های بيولوژيكی برای استفاده آسان هستند و تاثير به سزايی در هزينه ها خواهند گذاشت.

   
صفحه اصلی   |    مشخصات نرم افزار    |   مشخصات دستگاه ها   |   خدمات و تجهیزات   |   پشتیبانی   |   سوالات متداول   |   تماس با ما
© 2019 کاراپرداز طراحي سايت - شركت مهندسي كاراپرداز